จัดกิจกรรมแข่งขันจินตคณิตภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ณัฐดนัย ใจดี ได้เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันจินตคณิตภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรม และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากในการคิดเลขเร็ว