อบรมคณะครูโรงเรียนอนุบาลวรรณทอง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ณัฐดนัย ใจดี CEO และเจ้าของแบรนด์จินตคณิตอันซันได้เข้าอบรมคณะครูโรงเรียนอนุบาลวรรณทอง จังหวัดสกลนคร