จัดกิจกรรมแข่งขันจินตคณิตภายในโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 มีนาคม 2564 อาจารย์ณัฐดนัย ใจดี CEO และเจ้าของแบรนด์จินตคณิตอันซันได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น