จัดกิจกรรมแข่งขันจินตคณิตภายในโรงเรียนศรีชัยวิทยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนพรชนะวัฒนา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา