จัดกิจกรรมแข่งขันจินตคณิตภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

อาจารย์ณัฐดนัย  ใจดี CEO และผู้คิดค้นหลักสูตรจินตคณิตอันซันได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันจินตคณิตภายในให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นับได้ว่านักเรียนที่ได้เรียนจินตคณิตมีการพัฒนาทักษะการคิด การคำนวณเป็นอย่างมาก เด็กให้ความสนใจ ตั้งใจในการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ในนามของจินตคณิตอันจึงขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นอย่างยิ่งที่่ให้ความไว้วางใจในหลักสูตรของเรา และให้เกียรติเราในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้