อบรมคณะครูโรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย อำเภอโพนพิสัย หนองคาย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาคุณณัฐดนัย ใจดี CEO แบรนด์จินตคณิตอันซันได้เข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจินตคณิตอันซันให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย อำเภอโพนพิสัย หนองคาย